• Veiprosjekter langs riksvei 13.

Hvilke tunneler og bruer skal ut?

Fylket vil forkaste en rekke planlagte veiprosjekter som ligger inne i Ryfylkes transportplan. Ryfylkerådet skal nå starte arbeidet med å rangere kommunenes ønskedrømmer.