• Store og små frå Vigre skulekrets kom i 2013 til rådhuset for å høyra på debatten om skulen deira si framtid. No er saka på dagsorden igjen. Jonas Haarr Friestad

Alle skal få seia sitt om Vigre skule

Rett før jul la rådmann og politikarar i Hå bak seg alt gammalt i saka om Vigre skule si framtid.