• Hogne Fjellanger, som solgte Årdal Mekaniske Verksted til IKM, er en av investorene som byr på stålverket. Tor Inge Jøssang

Nå byr de på stålverket

Hogne Fjellanger, Jan Jansen og andre investorer møter bostyrer Fredrik Bie klokka 10 for å levere inn bud på konkursboet til stålverket.