Café blir kirke

Dagens unge vil ha nye innfallsvinkler til Guds hus.