Utradisjonell norskundervisning

«Kunstverkstedet» på Kulturmøllå har vært drevet siden i vår, og primus motor er Abdul Sattar Abdul Nabi.