PU-bustader treng meir penger

SANDNES: Funksjonshemmedes råd synes det er beklageleg at rådmannen vil utsetja bygginga av bustader for psykisk utviklingshemma på Bogafjell.