Sund sikter mot tinget

Eirin K. Sund fra Ålgård har sagt ja til å stå på Arbeiderpartiets nominasjonsliste til neste stortingsvalg.