Vikarstopp hos politiet

Rogaland politidistrikt fekk seks nye stillingsheimlar over revidert nasjonalbudsjett, men kjem likevel ikkje til å auka staben med seks polititenestemenn. Årsaka er at politidistriktet må kjøra på sparebluss som følgje av stramme budsjett.