• Det ligger kun to eiendommer i vika til Frøylandsvatnet. Nå er eiendommen til venstre på bildet solgt.

Ståle Kyllingstad sikretseg Jærens dyreste bolig

Det ble ny prisrekord på Jæren for denne eneboligen som ble lagt ut salgs, kloss i Frøylandsvatnet.