Nytt forsøk på å samle reiselivet

Ideen om et felles reiselivsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er igjen aktuell. Problemet er å skaffe penger til en grundig utredning av fusjon.