Dømt politikvinne frifunnet etter seks år

Politikvinnen (37) ble i 1995 dømt til 60 dagers betinget fengselfor butikktyverier. Nå er dommen omgjort fordi kvinnen var psykisksyk.