Elever vil selv læres opp i antirasisme

Elevorganisasjonen foreslår at de 100.000 kronene politikerne i fylket planlegger å bruke til å bekjempe fremmedfrykt og rasisme, brukes gjennom en kampanje hvor elever kurser sine medelever.