Frykter ny skole blir utsatt

Hana skole har sprengt kapasiteten for lenge siden. Lærere og foreldrerepresentanter frykter at en helomvending i planene om hvor den nye skolen skal ligge, betyr en utsettelse. Det kan de ikke akseptere.