Utsatte godsterminalen

Planleggingen av den nye godsterminalen på Ganddal får ytterligere et skudd for baugen. Kommunens utvalg for byutvikling mener Jernbaneverket ikke bør slippe unna kravet om konsekvensutredning.