Ser hvor laksen svømmer

Ved hjelp av elektroniske merker har forskere nå mulighet til å følge laksens vandring i havet. Forskningsstasjonen for ferskvannsfisk (NINA) er i gang med prosjektet.