• flaggruten_JA1_2597.jpg

Slutt for båt til Haugesund

Fylkesrådmann Trond Nerdal går inn for å avvikle Haugesundsruta fra og med 2015. Det betyr i tilfelle at det siste kollektivtilbudet til sjøs mellom Stavanger og Haugesund går over i historien.