• Pasientinformasjon fra MR - blant annet fra SUS- ble lastet ned og overført til USA. Det skulle absolutt ikke vært gjort. Bildet viser MR, men er ikke tatt på SUS. Jarle Aasland

Pasientopplysninger fra SUS på avveie i USA på tredje året

Taushetsbelagt helseinformasjon om nesten 130.000 norske pasienter — inkludert over 30.000 pasienter ved SUS - havnet ved en feil i USA i slutten av 2011. Nå viser det seg at dette også gjelder pasienter fra flere europeiske land.