• Stavanger bystyre fikk mandag en gjennomgang av hva innbyggere og politikere mener om Stavanger-demokratiet. Ikke alt er like lystig lesning. Jan Inge Haga

- Stavanger-politikere bruker makt til egen fordel

Det er 28 prosent av innbyggerne svært eller ganske enige i