• Styreleder Stanley Wirak i IVAR sier at det ikke er noen styresak hvor steinmassene fra det nye renseanlegget i Mekjarvik blir dumpet.

Styreleder Wirak med på lasset

Styreleder Stanley Wirak i IVAR IKS har ingen planer om å gripe inn overfor administrasjonen og forlange at 250.000 kubikkmeter med steinmasse blir omdirigert fra Skurve i Gjesdal tilbake til utgangspunktet i Mekjarvik.