• Høse bru, som er namnet på brua over Suldalslågen, har skapt strid blant fastbuande. Det er ikkje alle som tykkjer brua er eit element som passar inn i naturen. Heidi Hjorteland Wigestrand

Er denne brua fin eller stygg?

Nettopp dette spørsmålet vonar ordførar i Suldal, Torkel Myklebust, at mange vil stilla seg i tida framover.