• Rett sør for dette gardstunet (mot kamera) er det planlagt eit nytt hus med grunnflate på 388 kvadratmeter, 488 kvadratmeter stort i alt. Vil det skjemma nedkjørsla til Hå gamle prestegard? Reidun Gudmestad

Vil giganthus skjemma for Hå gamle prestegard?

Skal vegstripa langs Jærhavet, med Obrestad fyr og Kongevegen og Hå gamle prestegard endra preg med ja til 488 kvadratmeter bustadhus, eller skal dagens inntrykk bevarast? Fylkesmannen krev at Hå tenkjer seg om ein gong til