Gir summetone verden rundt

Når du ringer mobilt i Ghana, Haiti, Malta og Island, kommer summetonen via master og bakke stasjoner levert fra en av fabrikkene til Reime på Nærbø.