• Bodil Grødeland har skrive brev til fylkesmannen om Vigre skule si framtid. Reidun Gudmestad

Vigre-foreldre har ikkje gitt opp håpet

Foreldra ved Vigre skule kjempar vidare for at dei 38 elevane skal få behalda skulen sin. I denne runden har dei skrive brev til fylkesmannen.