• Da retten tirsdag morgen var på befaring i Holbergs gate valgte fornærmede å gå et godt stykke innpå fortauet. Tommy Ellingsen

Påstand om 8 måneders fengsel for nyttårspåkjørselen

— Det er underlig at tiltalte ikke husker påkjørselen, sier aktor Stian Eskeland, som likevel finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig.