Ivar Sollie er død

Publisert: Publisert:

Ivar Sollie har gått bort, 66 år gammel. Det er med stor sorg vi har mottatt den tunge beskjeden om at vår kjære kollega Ivar Sollie var gått bort.

Ivar vil bli dypt savnet i vår organisasjon. Både på grunn av hans personlighet og vesen, men også på grunn av hans enorme arbeidskapasitet og positivitet uansett utfordring.

Ivar var utrettelig. Fylt av engasjement, liv, humør og pågangsmot. Alltid klar for en utfordring, og en fenomenal lagspiller. Vi minnes de gode samtalene, diskusjonene, kvikkheten og hans evne til å oppmuntre og motivere andre.

Han etterlater seg et stort tomrom både arbeidsmessig i vår organisasjon og sosialt blant kollegaer.

Ivar var navet i vår kundedialog, og mange vil savne hans kvikke imøtekommenhet på telefon. Ivar brakte med seg en positivitet og stå på holdning som vanskelig kan erstattes.

Mens vi jobber med å fylle Ivars store sko går våre tanker til familien. Hans mor og hans kjære Anne, sine tre døtre som han var så uendelig stolt av og sine 5 barnebarn som brakte ham så mye glede i livet.

Fra han fikk påvist kreft i slutten av april, ble den siste tiden en tøff kamp. Ivar kjempet til siste slutt og sa alltid «It ain't over til the fat lady sings». Dessverre er tiden kommet for Ivars siste sang. Han sovnet inn med sine nærmeste rundt seg 29. august.

Fred over ditt minne, Ivar.

Arbeidskollegaer i SG Safety

Publisert: