Burhøner blir stortingsmat

Egg fra burhøner havner på bordet til Stortinget etter at Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer med forslag om å forby buregg innen 2025.

Miljøpartiet De Grønne vil forby produksjon og salg av egg fra burhøner innen 2025.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Smaken er som baken - den er delt, heter det i ordtaket. Få, om noen, kan se eller kjenne forskjell på smaken av et egg fra høner i bur og et egg fra frittgående høner. Men det er delte meninger om hvordan hønene skal bo.

23. mars skrev Aftenbladet at Miljøpartiet de Grønne vil forby buregg. Nå har stortingsrepresentant Rasmus Hansson levert forslaget på Stortinget.

I bakgrunnen for forslag viser Hansson til at Sveits allerede har innført forbud mot høner i bur, og Tyskland har vedtatt et forbud som skal iversettes fra 2028 med en utfasing fra 2026. Han peker også på at flere store matvareprodusenter, hoteller og butikkjeder har kuttet eller vil slutte å selge egg fra burhøns.

Rema 1000 kuttet buregg allerede i 2012, og Norgesgruppen med kjeder som Kiwi, Spar, Joker og Meny vil gjøre det innen utgangen av 2019. Coop er den eneste av de store dagligvareaktørene som ikke har planer om å kutte egg fra høner i bur med miljøinnredning.

– Vi er opptatt av å la eggprodusentene tilpasse sin produksjon i takt med myndighetenes krav, skrev kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen til Aftenbladet 3. april.

Nå foreslår Hansson at Norge skal forby salg og produksjon av buregg i Norge innen 2025 og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omstillingsordning for eggprodusentene. Så fort som mulig ønsker han også å innføre en merkeordning der buregg, og matvarer som inneholder buregg, skal merkes tydelig.

I dag foregår eggproduksjonen i Norge på tre måter: økologisk, frittgående (løsdrift) og bur med miljøinnredning. Litt over 1 av 3 norske verpehøner bor i bur med tilgang på vagle, rede og strøbad.

Nakne nettingbur ble forbudt i 2012. Men Hansson mener at «Buret er for lite til at hønene kan strekke ut vingene, og nettinggulvet gjør det ikke mulig for hønene å leve ut det sterke behovet for å hakke og krafse i jorda.»

Han mener at burhold er merkbart verre enn alternativene selv om han erkjenner at forholdene for høns heller ikke er optimale for frittgående høner. Han kjøper heller ikke argumentet om at dødeligheten er lavere hos høns i bur.

– Dyrevelferd handler om mer enn dødelighet, og dyrenes behov for bevegelse, stimuli og utfoldelse av artstypiske behov, kan ikke løses ved å putte dyr i bur, skriver Hansson i bakgrunnen for forslaget.

Et representantforslag blir først sendt til en komité for behandling der. Komiteen avgir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning der.

Geir Pollestad (Sp) har liten tro på at forslaget får flertall i Stortinget.

– Jeg har svært vanskelig for å se at det får stor støtte. Nå har det vært betydelige endringer i måten en produserer egg på med nye bur med miljøinnredning, og jeg er ikke overbevist om at det er bedre å være høne i en frittgående besetning enn i bur, sier Pollestad.

Han kritiserer samtidig butikkjeder som har kuttet egg fra burhøner.

– Det er ren symbolpolitikk som gir usikker økonomi for de som har investert ut fra gjeldende regelverk. Dette er kjedemakt kamuflert som forbrukermakt. Kjedene tror at forbrukerne har et klart syn på dette. Det er jeg langt fra sikker på. Forbrukerne må selv ha muligheten til å velge hvilke egg de vil ha i butikken, sier Pollestad.

Han mener det er unødvendig med et påbud om merking av buregg så lenge både økologiske egg og egg fra frittgående høner i de aller fleste tilfeller blir merket i dag.

Publisert: