Fullt hus da Aftenbladet inviterte til debatt om Siw-saken

Hva kan vi gjøre for å redde andre i Siws situasjon? Og hvor går grensene for hva vi kan gjøre? Det var to sentrale tema da Aftenbladet inviterte til debatt i Gnist. Se debatten i videovinduet øverst i saken.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I løpet av 15 år var Siw tvangsinnlagt på psykiatrisk 30 ganger, uten at sykehuset og kommunen klarte å få til et samarbeid. Aftenbladet har dokumentert oppfølgingen av henne, som har resultert i reportasjen «Gi meg litt lykke før jeg dør».

Tirsdag kveld var det duket for debatt i Aftenbladets nye møtelokaler i Stavanger sentrum, som kalles Gnist. Det var knapt stoler ledig da debatten begynte klokken 18.

Debattredaktør Solveig Sandelson ledet debatten, og i panelet satt leder i levekårstyret i Stavanger, Kåre Reiten (H), brukerrepresentant i RiO, Karl Olaf Sundfør, assisterende klinikksjef psykisk helsevern ved Stavanger universitetssykehus, Sølve Braut, miljøarbeider Pål Holden, og rusforsker ved Universitetet i Oslo, Thomas Clausen.

Det var fullt hus da Aftenbladet inviterte til debatt om Siw-saken. Fra venstre: Solveig Sandelson, Pål Holden, Kåre Reiten, Sølve Braut, Karl Olaf Sundfør og Thomas Clausen.

Læringspunkter

Etter at Aftenbladet publiserte reportasjen om Siw i februar, har flere skrevet debattinnlegg om systemet rundt Siw. Deriblant rusforsker Thomas Clausen som kaller Siw-saken for «En redselsfull historie fra Lykkeland».

I debatten påpekte han at det er bra at saken om Siw ble skrevet.

– Jeg ble både opprørt og engasjert da jeg leste om tiltaksapparatet som i sum sviktet.

– Det vi kan gjøre i dag er å bruke det som gikk galt i Siw-saken som læringspunkter for hvordan vi kan gjøre ting bedre i lignende historier i fremtiden. Derfor er det bra at denne saken ble skrevet, sa Clausen i debatten.

Han pekte på at Stavanger kommune burde ha et møte med de involverte partene hver gang det skjer et dødsfall tilknyttet rus.

Viktige tema som ble debattert var manglende koordinering og samhandling mellom instanser, menneskeverd og lovverket knyttet til tvang.

«Oslo-folk»

Leder i levekårstyret i Stavanger, Kåre Reiten (H), svarte Clausen at han «elsker når Oslo-folk kommer til Stavanger for å fortelle hvordan de skal jobbe», med en ironisk undertone.

Han påpekte deretter at det ikke er svart hvitt, og at kommunen har jobbet strategisk for å redusere antall overdoser de siste årene.

– Vi samarbeider med ambulanse og sykehuset. Blant annet bruker vi nesespray som motgift, slik at flere har blitt reddet. I 2017 hadde vi fem overdosedødsfall mot tolv året før, sa Reiten.

Viktige tema som ble debattert var manglende koordinering og samhandling mellom instanser, menneskeverd og lovverket knyttet til tvang.

Tvang

Særlig helse- og omsorgstjenestelovens kapittel ti, som inneholder bestemmelser om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Loven sier at dersom noen utsetter sin fysiske eller psykisk helse for fare ved omfattende og vedvarende rus, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke blir holdt tilbake for behandling i opp til tre måneder.

Både miljøarbeider Pål Holden, som jobbet tett på Siw, og Clausen stilte spørsmålstegn ved hvorfor ikke tvang ble brukt i Siws tilfelle.

Etter at Siw-saken ble publisert i Aftenbladet tidlig i februar har flere debattert tvangsbruk og hvor grensene går for hva man kan gjøre for å hjelpe noen.

Sølve Braut mente at kommunene har flere tvangsmuligheter enn spesialisthelsetjenesten.

– Pasienter som blir vurdert som samtykkekompetent kan ikke legges inn, selv om de er psykisk syke og ikke vil selv. Pasienten må åpenbart ikke forstå samtykkekompentansen. Det skal mye til for at et menneske ikke forstår noen ting, sa Braut.

– Det betyr at lovverket sier at terskelen skal være veldig høy. Lovverket gjør det vanskelig å ivareta slike pasienter i dag, svarte Reiten.

Handler om mennesker

Til slutt stilte publikum spørsmål til panelet. Noen kom fra mennesker som jobber innenfor helse og rus, mens andre hadde personlige historier med rusmisbruk.

– Jeg bodde hvor Siw bodde fire år før henne. I de gule husene hvor det brant. Når mennesker som Siw plasseres i slike boliger blir de offer for kyniske mennesker og miljøer. Da jeg bodde i disse leilighetene hadde jeg utallige innbrudd der mye ble frastjålet, fortalte en publikummer.

Holden mente også at bosituasjonen til Siw ikke var tilstrekkelig.

– Hun burde aldri vært plassert der. Bosituasjonen til slike mennesker må virkelig forandres, sa Holden, som også fikk siste ordet i debatten:

– Vedtak og handlingsplaner er flott, men i bunn og grunn handler det om menneskers liv og hva vi kan gjøre for at livene deres skal bli bedre. Ikke hva som ser bra ut på papiret.

Publisert: