Dette er Nord-Jæren flinkest til

Nord-Jæren er det byområdet i Norge der flest sykler. Færre kjører bil til jobb. – Gledelig, sier ordførerne på Nord-Jæren.

(Arkivbilde) Folk på Nord-Jæren er flinkest til å sykle, sammenlignet med andre store byområder i Norge.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Nord-Jæren er, sammen med Trondheim, flinkest til å ta sykkelen fatt når man skal ut av huset. Det viser nye tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen til Statens Vegvesen.

I undersøkelsen er det tall fra Nord-Jæren og de andre store byområdene i Norge; Oslo, Bergen og Trondheim.

– Med åpningen av Sykkelstamvegen friskt i minne, er jeg ikke i tvil om at sykkelandelen kommer til å fortsette å øke. Det er svært gledelig at så mange velger å sykle til jobb. Reisen mellom Sandnes og Stavanger til Forus blir enda raskere med Sykkelstamvegen, og jeg gleder meg til å se hele strekningen ferdig om noen år, sier fylkesordfører Marianne Chesak, i en pressemelding fra Bymiljøpakken.

I 2019 var sykkelandelen på arbeidsreiser 15 prosent på Nord-Jæren.

Les også

Sykkelstamveien er åpen: Kan du kjøre sparkesykkel her?

Dårligst på kollektiv

Av byområdene som er undersøkt, har Nord-Jæren den laveste andelen som reiste kollektivt, med 10 prosent i 2019. Men tallet øker med tre prosentpoeng fra 2014, da kun 7 prosent reiste kollektivt.

Ser vi på arbeidsreiser med kollektiv, var tallet 15 prosent for Nord-Jæren i 2019. I Oslo reiste hele 41 prosent kollektivt til jobb, i Bergen var tallet 26 prosent.

– Tallene sier at vi går i riktig retning med kollektiv, men fortsatt har vi litt å gå på når vi ser til andre byer. Det viser at det er rett å satse på et høyverdig kollektivtilbud, som Bussveien vil gi oss. Det må bli enda enklere å bruke kollektivtransport til både arbeidsreiser og fritidsreiser, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger i pressemeldingen.

– Tallene sier at vi går i riktig retning med kollektiv, men fortsatt har vi litt å gå på når vi ser til andre byer, sier Kari Nessa Nordtun om at Nord-Jæren er dårligst på å velge kollektivt.

Nord-Jæren har flest bilførere

Nord-Jæren har flest bilførere, sammenlignet med de andre byene, men tallet gikk ned med fem prosentpoeng fra 2014 til 2019.

Over halvparten av oss kjørte bil til jobb i 2019. Det er den høyeste andelen av alle byområdene.

– Dette viser at retningen vi har valgt i byvekstavtalen, med å tilrettelegge for at flere kan velge kollektiv, sykkel og gange, er riktig. Samtidig må vi legge godt til rette for de som ikke har gode kollektivtilbud og derfor må bruke bil. Det er gledelig at vi igjen ser ut til å nå nullvekstmålet med god margin, opplyser
Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier at det ser ut til at Nord-Jæren når nullvekstmålet med god margin.

At vi har så mange bilførere på Nord-Jæren, kan kanskje skyldes at Nord-Jæren fortsatt er det byområdet der flest har tilgang til gratis parkeringsplass hos arbeidsgiver. I 2019 var tallet på 76 prosent. De andre byene ligger rett i overkant av 60 prosent.

– Også viktig å bygge veiprosjekter

Sola-ordfører Tom Henning Slethei sier at det også er viktig å bygge veiprosjekter i bymiljøpakken.

– Mange på Nord-Jæren er avhengige av bil, og når de som kan velger andre reisemåter, blir det bedre plass på veiene til de som må kjøre bil. Det er derfor viktig at vi også skal bygge veiprosjekter i Bymiljøpakken, forklarer Slethei.

Jarle Bø, ordfører i Randaberg kommune, mener at Nord-Jæren er godt i gang med å nå nullvekstmålet.

– Det er gledelig at vi er på riktig vei med reisevanene på Nord-Jæren. Vi skal nå nullvekstmålet for hele Nord-Jæren, og vi er utvilsomt godt i gang. Nord-Jæren er et stort byområde, og det er derfor viktig at vi fortsetter å bygge ut for alle trafikantgrupper i de fire kommunene, sier Jarle Bø, ordfører i Randaberg.

Publisert: