• Tasta skole i Stavanger er en av skolene i Rogaland som lider av manglende vedlikehold. Jan Inge Haga

Hvert tiende skolebygg er i dårlig stand

Hvert tiende skolebygg i Norge har vesentlige mangler, viser en analyse av den utvendige tilstanden på skolebygninger i landet.