• Stavanger tingrett holder i dag til i Bergelandsgata 10. Pål Christensen

– Tre tingretter bør slås sammen til Rogaland tingrett og ligge i Stavanger

De tre tingrettene Stavanger-, Jæren- og Dalane tingrett bør bli sammenslått til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.