• Dette er havna på Madland som Staten nå vil selge fordi den i dag har liten eller ingen betydning som fiskerihavn. Geir Sveen

Til salgs: «Stoppunkt storm» og en hel havn ved Jærhavet

Nå skal Staten selge en hel havn på Jæren. Med moloer, kaier og båtopptrekk. Taksten er 300.000 kroner.