Bred gangbru tilbys som plaster på såret for Tasta

Fremtidig E39 Smiene- Harestad. På tegningen ser man den 270 meter lange kulverten forbi Tasta skole i øvre del av bildet. Nede til høyre ser man gangbrua som kan bli nøkkelen for å få løst veifloken mellom Stavanger kommune og Statens Vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Tasta bydel kan ende opp med en 270 meter kort kulvert forbi Tasta skole. Som plaster på såret utreder Vegvesenet nå en noe bredere gangbru i nærheten av krysset ved Smiene.

Les hele saken med abonnement