For mange psykisk syke fengsles

Sivilombudsmannen advarer mot omfattende bruk av isolasjon av psykisk syke fanger i norske fengsler. Psykisk syke kriminelle faller mellom to stoler, mener fengselssjef i Stavanger fengsel.

Tanja Rosså Ødegård sier overgangen mellom psykisk helsevern og kriminalomsorgen kan være brå for mange.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I en rapport fra sivilombudsmannen fra juni fremkommer det at man frykter en urovekkende trend med mer isolasjon av fengselsinnsatte i Norge.

Sivilombudsmannen kritiserer situasjonen blant psykisk syke og sårbare innsatte som i større grad opplever isolasjon. De er også bekymret over at flere av de isolerte psykisk syke fangene er psykisk utviklingshemmede. En etisk viktig sak, mener fengselssjef i Stavanger fengsel, Tanja Rosså Ødegård.

FNs torturkomitè kritiserte i 2018 det norske fengselssystemet for omfattende bruk av tvang og isolasjon av psykisk syke. Dette er fanger som ikke fungerer i vanlige fellesskap og gjerne flyttes til restriktiv avdeling. Dette, mener sivilombudsmannen, kan føre til større psykiske plager.

Les også:

Les også

Tvangsbruk mot innsatt opp i retten i Norge for første gang

Kriminalomsorgen opplever at flere psykisk syke innsatte ikke burde havne bak lås og slå.

Håndterer ikke aktiviteter

– Du skal kun sone hos oss hvis du er tilregnelig. Heldigvis er folk flest ikke psykotiske, men hvem definerer hvor de som ligger i grensepsykosen skal være? Flere innsatte har psykiske lidelser og diagnoser. Blir man låst inne på isolat som psykisk syk, kan man bli sykere. Denne type innsatte har ofte lang erfaring med det psykiske helsevern og deres behandlingsmåte, sier Rosså Ødegård.

Les også

Flere menn mistenkt for å ha utnyttet en lettere psykisk utviklingshemmet kvinne seksuelt

– De er ikke vant til vår måte å håndtere dem på. Vi har mulighet til å bruke mer fysisk makt, som pepperspray, gass, batong, sikkerhetscelle og reimseng. Dette kan være en brå overgang som ikke alle takler like godt, fortsetter hun.

Fengselssjefen mener utfordringen med psykisk syke og sårbare innsatte er at de ikke har samme evne som andre innsatte til å være med på jobb og aktiviteter. Flere tenderer til å isolere seg selv om ikke betjentene gjør det, nettopp fordi de har det vanskelig.

Mange psykisk syke fanger isolerer seg selv.

Mer jobb på mindre personal

Fengselssjefen mener mange psykisk syke og sårbare innsatte ikke burde ha vært fengslet i utgangspunktet. Hun peker på politiske beslutninger som har gjort det vanskeligere å plassere mennesker på psykiatrisk avdeling.

I 2017 ble den psykiske helsevernloven endret. Målet med lovendringen var ifølge helseminister Bent Høie (H) å forhindre at mennesker ble utsatt for unødvendig tvang. Så lenge en person har samtykkekompetanse, kan man ikke tvangsinnlegges eller tvangsbehandles.

Les også:

Les også

Bønn fra en drapsdømt mann: – Hjelp meg. Straff har jeg fått nok av.

Les også

Håpet på færre bøter da prikkene kom. Tallene viser noe annet.

– Ideelt sett ligger det en god tanke bak. Men noen av de psykisk syke og sårbare har et veldig mye mer komplisert sykdomsbilde. Når vi i kriminalomsorgen ber om verge for en innsatt gjør vi det fordi vi mener vedkommende ikke er i stand til å se konsekvensene av egne valg, sier fengselssjefen.

Hun mener kriminalomsorgen i senere år har mistet økonomiske muskler. Dette kombinert med et økt dokumentasjonskrav har ført til mer arbeid for hver betjent.

– Dette betyr i praksis at betjentene må bruke mer av sin arbeidstid på papirarbeid. Samtidig kreves det at de har en god relasjon til de innsatte. Dette fører til at det blir mer jobb på mindre personal, sier Rosså Ødegård.

Da er det bedre at de går fri enn at de blir nærmest torturert i norske fengsler, sier Bendik Falch-Koslung
I Stavanger fengsel må det jobbes mer, på tross av mindre personal.

Umenneskelig behandling

Sivilombudsmannen har tidligere advart om at fanger i norske fengsler risikerer å bli utsatt for umenneskelig behandling, dette er fengselssjefen i Stavanger fengsel enig i. Særlig peker hun på utfordringer med enkeltinnsatte.

– Per i dag trenger fengslene skjermede avdelinger for å legge til rette for mindre grupper. Mennesker reagerer ulikt på isolasjon, og skadevirkningene er svært individuelle, sier hun.

– Enkeltpersoner kan være svært krevende, nettopp fordi de har psykiske vansker. Dette betyr at de andre innsatte må være mer tålmodige, noe de er. Vi har det siste året særlig hatt problemer med enkelte personer som ikke burde være i fengselet. Etter vår erfaring hører de hjemme i psykisk helsevern. Det er spesielt krevende fordi vi også må ivareta sikkerheten til andre innsatte og ansatte, fortsetter Rosså Ødegård.

Les også:

Les også

Hva er det med det psykiske helsevernet vårt?

Les også

Dystre selvmordstall – hva er det norske helsemyndigheter gjør feil?

Nærmest tortur

Leder for advokatforeningens isolasjonsgruppe, Bendik Falch-Koslung, er kritisk til behandlingen av psykisk syke innsatte.

– Jeg mener kriminalomsorgen har problemer med å behandle psykisk syke fanger. De burde ikke være i fengsler, slik fengslene er i dag. De er uegnet for de forholdene de utsettes for, sier Falch-Koslung.

Advokat Bendik Falch-Koslung leder advokatforeningens isolasjonsgruppe.

Advokaten mener man kan rettferdiggjøre å la enkelte psykisk syke kriminelle gå fri.

– Da tenker jeg særlig på lite alvorlig kriminalitet utført av psykisk syke personer. Da er det bedre at de går fri enn at de blir nærmest torturert i norske fengsler, mener han.

Han mener isolasjon er blitt så dagligdags at man ikke lenger klarer å se konsekvensene av en så inngripende handling for den innsatte.

– Det kan føre til alvorlige skadevirkninger på kort og lang sikt. Det er i systemet en letthet til å ty til det virkemidlet med en gang det blir litt vanskelig. Terskelen er altfor lav i Norge. Da tar man ikke innover seg hvor ille dette er, avslutter Falch-Koslung.

Publisert: