• Styrmannen på fisketråleren som satte fast trålen i en trålavvisningsstolpe i sikkerhetssonen til Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen, er frifunnet i Stavanger tingrett. Øyvind Hagen

Fisketråler satte seg fast ved Gullfaks C

Equinor måtte bruke en fjernstyrt ubåt (ROV) for å få løs trålen, som hadde satt seg fast i en trålavvisningsstolpe godt innenfor plattformens sikkerhetssone.