• - Anniken Hiutfeldt svarer ikke på det vi sier; nemlig at det er mulig å gjøre unntak fra anbudsbestemmelsen når det gjelder denne saken, sier Bjørg Tørresdal. Jan Tore Glenjen

Redningsforslag nedstemt

De rødgrønne partiene sørget mandag kveld for å stemme ned et forslag på Stortinget som ville sikret drift på Dreieskjevå i ett år til.