Voldsanmeldelser opp 20 prosent

Stavanger politistasjon mottok i fjor 136 flere voldsanmeldelser enn året før. I Hillevåg-sonen økte voldsanmeldelsene med 81 prosent.