Korps mangler sted å overnatte

Skolekorps står i kø for å komme til korpsfestivalen i Stavanger i juni. Men arrangøren fortviler. De trenger flere skoler til å innkvartere musikanter.