• 2007. Fra opplæringsutvalgets møte der det ble vedtatt skolerokeringer i Sandnes. Janne Johnsen (H) (t.v.), fylkesdirektør Magne Nesvik og lederen i opplæingsutvalget Solveig Ege Tengesdal (KrF). Fredrik Refvem

Tar fatt i problemet