Vil ha Sandnes Havn inn i Risavika

Lederen i Sandnes Høyre mener det kommunale havneforetaket i Sandnes bør søke å bli medeier i Risavika Havn AS og samtidig beholde en nisjehavn på Lura.