Sjernarøy slåss for ferja

Sjernarøy Vekst kommer med forslag om at fylkeskommunen og Staten deler utgiftene med ferjeanløp til Nedstrand.