Reddet pappa fra å drukne

Fra en liten 14 fots åpen båt ble Dag Tore Øglend skylt over bord i opprørt sjø en augustkveld i sommer. Sønnen på åtte ble farens redning.