- Det vil svekke hele Stavanger-regionen

Ordfører Leif Johan Sevland er åpen for strengere habilitetsregler, men mener et forbud mot ordførere i styreverv vil svekke samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren.