• Her skriver Kjell Madland under forliket med Stavanger kommune. (MMS-foto: Asgeir Lode) Asgeir Lode

Forlik er inngått