Ny sjef på Jåttå

Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå har fått sin nye midlertidige sjef på plass.