Hvorfor nekter politiet å oppgi tall?

Har folk i Dalane og Sirdal grunn til å føle seg utrygge i helgene?