• Jostein Moen med hunngaupa på 15,2 kilo skutt på Jelsa. FOTO: Reidar Johan Sandal. Statens Naturoppsyn

Gaupejeger føler seg mobba