• Denne grevlingen vil aldri igjen forsøke å nappe fisk fra dammene på Lutsi. Torstein Skretting

Grådig grevling frøs fast