Støygjerder roper på hjelp

Å kalle støygjerdene i Madlamarkveien for en estetisk nytelse ville være som å karakterisere Vladimir Putin som et sjarmtroll.