- Stavanger har politisk debatt

Ordførar Leif Johan Sevland er ueinig i at det manglar politiske frontar og rom for debatt i Stavanger.