• Anders Minge

– Så på seg selv som en reddende engel